Preus de la liposucció de Turquia

Preus de la liposucció de Turquia 


LiposuccióEs pot anomenar el procés d'eliminació dels greixos regionals tossuts del cos. Malgrat els esports i les dietes que fan moltes persones, no poden desfer-se del greix i les esquerdes regionals. En aquests casos, no t'has de desesperar perquè la liposucció també pot mostrar el seu efecte sobre tu. Molt sovint es prefereix la liposucció, que es pot aplicar a moltes zones. Gràcies a aquest procés, moltes persones poden desfer-se del seu greix tossut. 


Com que les cèl·lules grasses regionals s'eliminen amb la liposucció, les persones que es sotmeten a cirurgia no tindran problemes en aquesta àrea en el futur. De fet, la liposucció és el procés d'eliminació de cèl·lules grasses de la persona. D'aquesta manera, la persona no experimenta lubricació. Si vols saber què et preguntes sobre el tractament de liposucció a Turquia, pots conèixer la resta del nostre contingut. 


Per a qui és adequada la liposucció de Turquia?


LiposuccióÉs un procediment adequat per a molts pacients. Perquè és el procés de treure el greix de la gent a través de la cànula. Amb l'ajuda d'una cànula, s'introdueix la pell i es retiren les cèl·lules grasses del pacient. Per tant, no és un procediment molt difícil i no cansa el pacient. Tot i que és un procés fàcil, definitivament ho haurien de fer professionals. En cas contrari, es poden produir dimensions greus que amenacen la vida. 


La liposucció no és un procediment adequat per a pacients obesos. Si els pacients tenen una al·lèrgia a l'anestèsia, aquest procediment és extremadament arriscat. Finalment, les persones amb bona salut general poden fer-se una liposucció. 


La liposucció de Turquia és un procediment dolorós?


La liposucció és un procediment freqüentment preferit pels pacients que volen desfer-se del greix tossut. No obstant això, cal tenir en compte que es tracta d'un procediment quirúrgic. Es realitza col·locant una cànula sota la pell dels pacients. És normal que els pacients que veuen vídeos de liposucció estiguin preocupats, però podem dir que no hi ha res a tenir por. El procediment de liposucció de Turquia definitivament no és una situació a la qual tenir por. 


La liposucció es realitza sota anestèsia general i els pacients normalment no senten res. Després que els pacients es despertin, s'obrirà l'accés vascular. Només el pacient pot tenir dolors i dolors menors. En aquest cas és perfectament normal. És possible superar-ho amb analgèsics administrats pel metge. 


La liposucció de Turquia és arriscada?


Liposucció de TurquiaEn alguns casos, pot ser arriscat. Tanmateix, heu de saber que si reps tractament d'un bon metge, estaràs lliure de molts riscos. Podem mostrar els possibles riscos de la següent manera;


irregularitats del contorn; Si l'equip que estàs tractant no té èxit, és possible trobar fluctuacions irregulars de greix. Això pot provocar línies desiguals permanents al cos. Per a això, cal que el procediment faci un equip experimentat. 


acumulació de líquids; Les agulles utilitzades durant la liposucció poden provocar una acumulació de líquid a la pell. Per a un bon tractament quirúrgic, cal reunir-se amb un bon metge en el camp. 


Entumiment; Pot haver-hi entumiment a la zona on es realitza la liposucció. En aquests casos, experimenta una pèrdua temporal de la sensació. 


infecció; Si heu estat tractats en un entorn poc higiènic, és inevitable que tingueu una infecció. 


Com s'aplica la liposucció de Turquia?


Hi ha dos mètodes diferents de tractament de liposucció turca. Però en tots els mètodes, l'objectiu és desfer-se de l'excés de greix. Independentment de la tècnica, l'objectiu sempre serà eliminar l'excés de greix amb la liposucció. El procés és el següent;


• Cal venir a l'hospital com a mínim 3 hores abans del procediment. 
• Has de ser examinat per un anestesiòleg.
• Es fa l'avaluació final. 
• Es fan les anàlisis de sang necessàries i s'obre l'accés vascular. 
• Després s'inicia el procés de desgreixatge. 


Aquest procés es pot fer amb mètodes convencionals i làser. El procediment consisteix a passar sota la pell amb l'ajuda de cànules. Després, es retira el greix amb l'ajuda de cànules. Si s'aplica amb el mètode làser, es donen raigs làser a la zona on s'aplicarà la liposucció. Aquest procés també s'anomena descomposició de les cèl·lules grasses. Amb el mètode làser, la liposucció es desenvolupa molt més ràpid. La durada de l'operació varia segons el mètode a aplicar i la quantitat de greix del cos. Un cop finalitzat el procediment, el pacient és traslladat a l'habitació. Després de descansar aquí una estona, el pacient es desperta. 


Quins són els tipus de liposucció a Turquia?


Tot i que la liposucció es coneix des de fa molts anys, anys després s'han produït molts mètodes diferents. Per a això, seria molt més precís determinar el mètode segons la zona a liposucció. Per donar informació breu sobre aquests mètodes, els podem mostrar de la següent manera;


Liposucció amb el mètode de succió de Turquia; 


La liposucció amb el mètode de succió és el mètode tradicional de liposucció. És un dels mètodes més antics utilitzats i encara es prefereix avui dia. En aquest mètode, el cirurgià fa petites incisions i introdueix les cànules a través d'aquestes incisions. Les cànules primer trenquen el greix i després l'absorbeixen i l'eliminen d'aquesta zona. 


liposucció de vaser de Turquia;
La liposucció Vaser és el mètode més popular i invasiu. S'aplica amb anestèsia local. El greix es liqua sota la guia d'ecografia i després s'elimina amb l'ajuda d'una agulla. Amb l'ajuda de la calor produïda per l'ecografia, les cèl·lules grasses es descomponen fàcilment, facilitant la feina del cirurgià. 


liposucció lumesana de Turquia;
Aquest mètode és molt similar al mètode tradicional de liposucció. S'aplica anestèsic local diluït a les zones tractades. L'anestèsia és per ajudar a inflar la zona on hi ha el greix. 


El vostre cirurgià us guiarà per determinar quin d'aquests mètodes és adequat. 


Què hauria de ser l'IMC per fer una liposucció a Turquia?


La liposucció no és un procediment de pèrdua de pes. Com que s'eliminen les cèl·lules grasses del cos, el vostre pes baixarà directament. Els pacients amb mala distribució corporal i un IMC inferior a 30 són adequats per a la liposucció. La liposucció s'utilitza generalment per corregir la distribució desigual del greix causada per la pèrdua de pes sobtada després de la cirurgia de pèrdua de pes. 


Quant de pes es pot perdre amb la liposucció de gall dindi?


Com hem esmentat anteriorment, la liposucció no és una operació de pèrdua de pes. Tanmateix, amb l'eliminació de les cèl·lules grasses, el pacient perdrà una certa quantitat de pes. Molts pacients que volen fer-se una liposcució es pregunten quant de greix perdran. Segons un estudi de la FDA, pots perdre uns 11 litres de greix. Tanmateix, aquesta tarifa no és vàlida per a tots els pacients. Per tant, com més greix vegi el vostre metge, més greix us desfer. No obstant això, no has d'oblidar que pots perdre 5-6 quilos de mitjana. 


Preus de la liposucció per països 


Preus de la liposcució per país com segueix;
• Mèxic; 2000 euros
• Costa Rica; 1650 euros 
• Letònia; 1900 euros 
• Estònia; 2000 euros 
• Espanya; 2300 euros 
• Polònia; 1600 euros 
• Romania; 1700 euros 
• Alemanya; 3000 euros 
• Índia; 2000 euros 
• Tailàndia; 1900 euros 
• Corea del Sud; 1900 euros 
• Anglaterra; 4800 euros 


Preus de la liposucció de Turquia 


Preus de la liposucció a Turquia és extremadament variable. La situació varia segons el centre estètic i la zona on s'aplicarà la liposucció. Tanmateix, com a preu inicial, seria correcte dir 1200 euros pel preu de la liposucció a Turquia. Els preus són molt assequibles en comparació amb molts països. També hi ha molta demanda. Com que els metges són experts en el seu camp, les clíniques són prou higièniques i les taxes d'èxit del tractament són altes. També podeu contactar amb nosaltres per a una cirurgia de liposucció a Turquia. 
 

Deixa un comentari

Assessorament gratuït