Preus del tractament de FIV a Turquia

Preus del tractament de FIV a Turquia

Perquè les persones que no poden tenir fills per mètodes naturals tinguin fills. Tractament de FIV s'aplica. El tractament de fecundació in vitro és una tècnica de reproducció assistida. Les parelles que no poden tenir fills a causa de determinades condicions com l'edat avançada, la infertilitat de causa desconeguda, la infecció en les dones, el nombre baix d'espermatozoides en els homes, les trompes bloquejades en les dones i l'obesitat poden tenir fills amb aquest mètode. Us il·luminarem sobre el tractament de fecundació in vitro, que permet que les parelles que no poden tenir fills experimentin aquesta sensació.

Entre els tractaments d'infertilitat més preferits actualment: proveta el tractament està a l'avantguarda. En aquest mètode de tractament, les cèl·lules reproductores masculines i femenines es reuneixen en un entorn de laboratori. Els òvuls fecundats en un entorn de laboratori es col·loquen a l'úter de la mare. D'aquesta manera, les possibilitats que les parelles tinguin fills augmenten amb la tècnica de la inseminació artificial.

Per tal de realitzar el tractament de fecundació in vitro, els procediments es realitzen mitjançant la recollida d'òvuls, que són cèl·lules reproductores femenines, i espermatozoides, que són cèl·lules reproductores masculines, en determinades condicions. Un cop finalitzada la fecundació de manera segura, l'òvul començarà el procés de divisió. En aquesta etapa, després d'esperar que l'òvul fecundat es converteixi en una estructura anomenada embrió, l'embrió es col·loca a l'úter de la mare. Quan l'embrió s'uneix amb èxit a l'úter de la mare, comença el procés d'embaràs. Després de la implantació de l'embrió, el procés continua com en un embaràs natural.

Mètode de FIV Després de la fecundació dels òvuls a l'entorn del laboratori, es poden col·locar a l'úter de dues maneres diferents. En el mètode clàssic de fecundació in vitro, l'esperma i l'òvul es deixen l'un al costat de l'altre en un determinat entorn i s'espera que s'autofecundin. Un altre mètode s'anomena aplicació de microinjecció. En aquest mètode, els espermatozoides s'injecten directament a l'òvul mitjançant pipetes especials.

Quin d'aquests dos mètodes serà preferit el decideixen els metges especialistes segons les característiques individuals de la parella. L'objectiu d'aquest procés de tractament és la fecundació i el posterior embaràs saludable. En aquest sentit, proporcionar els entorns més adequats és un tema important.

Què és la FIV?

Per al tractament de fecundació in vitro, l'òvul extret de la mare i l'espermatozoide extret del pare es reuneixen en un entorn de laboratori fora de l'aparell reproductor femení. D'aquesta manera s'obté un embrió sa. Un cop l'embrió resultant es col·loca a l'úter de la mare, comença el procés d'embaràs, igual que en les persones que queden embarassades amb normalitat.

Quan haurien de recórrer les parelles al tractament de fecundació in vitro?

Les dones menors de 35 anys i que no tenen cap problema que els impedeixi quedar-se embarassada s'han d'examinar quan no puguin quedar embarassades malgrat les relacions sexuals regulars i sense protecció durant 1 any. És molt important iniciar el tractament si cal.

Les dones majors de 35 anys o que han tingut anteriorment un problema que els ha impedit quedar-se embarassada han de consultar un metge si no poden quedar embarassades després d'haver-ho intentat durant 6 mesos. Si l'embaràs no es produeix en els 6 mesos, és important aplicar ràpidament els procediments de tractament necessaris per evitar l'edat i la pèrdua de temps.

Quina diferència hi ha entre el tractament amb IUI i FIV?

Abans del tractament de fecundació in vitro en casos d'infertilitat masculina de causa desconeguda teràpia de vacunació preferible. En el procés d'inseminació, els ovaris de les dones són estimulats, com en el tractament de fecundació in vitro. Després de l'eclosió dels ous, l'esperma extret de l'home es diposita a l'úter amb un dispositiu anomenat cànula.

Per dur a terme el procés de vacunació, s'ha de vigilar que almenys un dels tubs de la dona estigui obert. També és un tema important que els resultats de l'anàlisi d'esperma en homes siguin normals o propers a la normalitat. A més, la dona no hauria de tenir cap patologia endometrial que impediria l'embaràs.

Com és el procés de tractament de la FIV?

Les dones que menstruen regularment produeixen un òvul cada mes. Aplicació de FIV En aquest cas, es donen medicaments hormonals per via externa per augmentar el nombre d'òvuls produïts per la mare. Tot i que els protocols de tractament difereixen entre si, bàsicament s'apliquen dos tractaments hormonals diferents que asseguren el desenvolupament de l'òvul i eviten l'ovulació en el període inicial.

Quan utilitzeu medicaments hormonals, és molt important seguir les respostes dels ovaris i fer ajustos de dosi si cal. Amb aquesta finalitat, es realitzen regularment anàlisis de sang i procediments d'ecografia.

D'aquesta manera, els òvuls madurs es recullen amb una simple agulla d'aspiració i es combinen amb espermatozoides extrets de l'home a l'entorn del laboratori. D'aquesta manera, la fertilització es realitza en un entorn de laboratori. La recollida d'òvuls es realitza generalment sota anestèsia general. A més, hi pot haver casos en què es realitza sota sedació i anestèsia local.

procés de fertilització, mètode clàssic de FIV S'aconsegueix deixant espermatozoides i òvuls un al costat de l'altre. A part d'això, la fecundació es pot aconseguir mitjançant la microinjecció i la injecció de cada espermatozoide a l'òvul amb un microscopi d'alt augment. Els metges decidiran quin mètode és adequat per als seus pacients.

Després de la fecundació dels òvuls, es deixen desenvolupar en ambients de cultiu controlats amb temperatura i atmosfera en un entorn de laboratori durant 2 a 3 dies, o de vegades durant 5 a 6 dies. Al final d'aquest període, es seleccionen els embrions amb millor desenvolupament i es col·loquen a l'úter.

Determinar el nombre d'embrions a transferir afecta directament el risc d'embaràs múltiple i la possibilitat d'embaràs. Per aquest motiu, seguint la qualitat de l'embrió, es comenta amb detall amb les parelles el nombre d'embrions a transferir. La transferència d'embrions es realitza sota anestèsia o sedació, excepte en casos excepcionals.

Quin és el límit d'edat per al tractament de fecundació in vitro?

En els tractaments de fecundació in vitro, en primer lloc, es revisen les reserves ovàriques de les dones. El tercer dia de la menstruació, els pacients se sotmeten a una prova hormonal, així com a una ecografia. control de les reserves ovàriques Es porta a terme. Com a resultat d'aquests exàmens, si es determina que les reserves ovàriques estan en bon estat, no hi ha danys en el tractament de fecundació in vitro fins als 45 anys.

A causa dels efectes negatius de l'augment de l'edat, també es requereix un examen de l'embrió en termes de cromosomes. A més, també és important utilitzar el mètode de diagnòstic genètic preimplantacional per a les dones que iniciaran el tractament de fecundació in vitro després dels 38 anys. D'aquesta manera, també és possible determinar l'estat de l'embrió.

En les dones, el nombre d'òvuls disminueix després dels 35 anys. Després d'aquesta edat, l'ovulació s'interromp i també es troben problemes de qualitat dels ous. Fins i tot si les reserves ovàriques són adequades per a la fecundació in vitro, les possibilitats d'èxit en la fecundació in vitro seran molt més baixes. Per aquest motiu, és molt important que les dones amb problemes d'infertilitat no esperen a ser més grans per tenir fills i començar el tractament el més aviat possible.

No hi ha cap mètode per aconseguir l'embaràs en el tractament de fecundació in vitro de dones grans i amb problemes a la cambra ovàrica. Les dones que planegen tenir fills a una edat més gran i tenen baixes reserves ovàriques poden quedar embarassades en anys posteriors amb la congelació d'òvuls. És important que els embarassos majors de 35 anys siguin revisats per perinatòlegs quan es troben a la classe d'embaràs d'alt risc.

Quin és el límit d'edat per a la fecundació in vitro en homes?

La producció d'esperma en homes continua constantment. La qualitat dels espermatozoides disminueix amb el temps a causa de l'avançament de l'edat. En homes majors de 55 anys, hi ha una disminució de la motilitat dels espermatozoides. Aquí, es considera que el deteriorament de l'ADN dels espermatozoides a causa de l'edat és el factor.

Quines són les condicions necessàries per al tractament de fecundació in vitro?

Com és sabut, el tractament de fecundació in vitro és preferible per a les parelles que tenen un diagnòstic d'esterilitat i no poden quedar embarassades de forma natural. Per tant, abans de sol·licitar un tractament de fecundació in vitro, les dones menors de 35 anys haurien d'intentar quedar embarassades sense protecció durant 1 any. Per a les dones majors de 35 anys, la durada del coit es determina en 6 mesos a causa de la disminució de les reserves ovàriques. A part d'aquestes, les persones aptes per al tractament de fecundació in vitro són les següents;

·         Persones amb una malaltia de transmissió sexual

·         Dones que tenen problemes d'irregularitat menstrual

·         Aquells als quals els tubs van ser eliminats per cirurgia

·         Aquells que tenen problemes amb la disminució de les reserves d'òvuls

·         Persones amb adherències uterines o trompes tancades per cirurgia abdominal

·         Aquells que han tingut un embaràs ectòpic abans

·         Persones amb inflamació dels ovaris

Les situacions que es consideren adequades perquè els homes iniciïn un tractament de fecundació in vitro són les següents:

·         Persones amb problemes d'infertilitat a la seva família

·         Aquells amb una malaltia de transmissió sexual

·         Aquells que han de treballar en un entorn de radiació

·         Aquells que tenen problemes d'ejaculació precoç

·         Aquells que s'operan per testicles no baixats

Persones totalment adequades per al tractament de fecundació in vitro;

·         Si un dels cònjuges té hepatitis o VIH

·         Persones sotmeses a tractament contra el càncer

·         Un dels cònjuges té un trastorn genètic

A qui no s'aplica el tractament de FIV?

A qui no s'aplica tractament de FIV El tema també és preguntat per molta gent.

·         En els casos en què no es produeix espermatozoides fins i tot amb el mètode TESE en homes que no produeixen espermatozoides

·         En dones que han arribat a la menopausa

·         Aquest mètode de tractament no es pot aplicar a persones a les quals s'ha extirpat l'úter mitjançant diverses operacions quirúrgiques.

Quines són les etapes del tractament de la FIV?

Les persones que sol·liciten un tractament de fecundació in vitro passen per determinades etapes seqüencials durant el tractament.

Exàmen mèdic

Les històries del passat de parelles que van al metge per fer un tractament de fecundació in vitro són escoltades pel metge. A continuació, es fan diferents plans pel que fa al tractament de fecundació in vitro.

Estimulació ovàrica i formació d'òvuls

Les dones embarassades que són aptes per al tractament de fecundació in vitro es donen el 2n dia del seu període menstrual. medicament que millora els ous comença. D'aquesta manera s'obtenen un gran nombre d'ous alhora. Els medicaments s'han d'utilitzar regularment durant 8-12 dies per garantir el desenvolupament dels ous. En aquest procés, és important anar al metge periòdicament per controlar els òvuls.

Recollint els ous

Quan els ous arriben a la mida requerida agulla de maduració de l'ou Es garanteix la maduració. Després que els ous maduren, es recullen minuciosament, generalment sota anestèsia general, amb procediments que duren entre 15 i 20 minuts. També es prenen mostres d'esperma del futur pare el dia de la recollida d'òvuls. Es demana a les parelles que no tinguin relacions sexuals 2-5 dies abans del procediment.

Si no es pot obtenir esperma del futur pare micro TESE Els espermatozoides es poden recollir amb . Aquest mètode s'aplica a persones que no tenen espermatozoides als testicles. El procediment, que dura uns 30 minuts, es realitza amb força facilitat.

fecundació

Entre els òvuls extrets de la mare i els espermatozoides extrets del pare, se'n seleccionen de qualitat i aquestes cèl·lules es fecunden en ambients de laboratori. Els embrions fecundats s'han de mantenir a l'entorn del laboratori fins al dia en què es transfereixen.

Transferència d'embrions

Els embrions que es fecunden en un entorn de laboratori i són d'alta qualitat es transfereixen a l'úter de la mare entre 2-6 dies després d'aconseguir la fecundació. Amb el procés de transferència, el tractament de fecundació in vitro es considera finalitzat. 12 dies després d'aquest procediment, es demana a les futures mares que facin una prova d'embaràs. D'aquesta manera, es comprova si el tractament respon positivament o no.

És important que les parelles no tinguin relacions sexuals després del trasllat fins al dia de la prova d'embaràs. Després de transferir l'embrió, és possible congelar els embrions de qualitat restants i utilitzar-los més tard. Així, si no hi ha embaràs en el primer tractament, es poden tornar a transferir els embrions restants.

Quins són els factors que afecten la taxa d'èxit en el tractament de FIV?

Hi ha diversos factors que afecten la taxa d'èxit del tractament de fecundació in vitro.

·         Problemes d'infertilitat amb causa desconeguda

·         Les dues parelles fumen

·         Estrès, mala alimentació, consum d'alcohol

·         Dones majors de 35 anys

·         Factor de pes alt

·         Pòlip, mioma, adherència o endometriosi que impedeix la fixació a l'úter

·         Disminució de les reserves ovàriques

·         Tenir alguns problemes a l'úter i les trompes de Fal·lopi

·         Baixa qualitat de l'esperma

·         Problemes del sistema immunitari que danyin els espermatozoides o els ovaris

·         Disminució del nombre d'espermatozoides i problemes d'adhesió dels espermatozoides

Com es col·loca l'embrió a l'úter després de la fecundació dels òvuls?

La transferència de l'òvul fecundat a l'úter és un procés extremadament senzill i a curt termini. Durant aquest procediment, el metge introdueix primer un catèter de plàstic prim al coll uterí. Gràcies a aquest catèter, és possible transferir l'embrió a l'úter de la mare. És possible obtenir més embrions dels necessaris gràcies a les injeccions que milloren els ous aplicades abans del procediment. En aquest cas, els embrions de qualitat restants es poden congelar i emmagatzemar.

La recollida d'ous és dolorosa?

ecografia vaginal Els ovaris s'introdueixen amb l'ajuda d'agulles especials. Es buiden estructures plenes de líquid anomenades fol·licles, on es troben els òvuls. Aquests líquids, agafats amb una agulla, es transfereixen a un tub.

El líquid del tub conté cèl·lules extremadament petites que es poden veure al microscopi. Tot i que el procés de recollida d'òvuls no és dolorós, els procediments es realitzen sota anestèsia lleugera o general perquè els pacients no sentin molèsties.

Quant de temps haurien de descansar les mares que esperen després de la transferència d'embrions?

Post transferència d'embrions És important que les futures mares descansin els primers 45 minuts. No hi ha cap mal sortir de l'hospital després de 45 minuts. No cal que les futures mares descansin després.

Les futures mares poden continuar fàcilment amb la seva feina i activitats. Després del trasllat, les futures mares haurien d'evitar exercicis pesats i activitats com ara caminar ràpid. A part d'això, poden continuar la seva vida normal.

Què fer si el nombre d'espermatozoides és baix o no es troben espermatozoides a l'examen d'esperma?

Si el nombre d'espermatozoides és inferior a la taxa desitjada, el tractament de fecundació in vitro es pot realitzar mitjançant el mètode de microinjecció. Gràcies a aquest mètode, és possible aconseguir la fecundació encara que s'obté un petit nombre d'espermatozoides. Si no hi ha espermatozoides al semen, es realitzen procediments quirúrgics per buscar espermatozoides als testicles.

Quins són els riscos del tractament de FIV?

Riscos del tractament de la FIVEstà present, encara que petit, en totes les etapes del tractament. Com que els efectes secundaris dels fàrmacs administrats són majoritàriament a nivells tolerables, no causen cap problema.

Si es transfereix més d'un embrió a l'úter de les futures mares durant els tractaments de fecundació in vitro, es poden produir múltiples riscos d'embaràs. De mitjana, l'embaràs múltiple es produeix en un de cada quatre intents de fecundació in vitro.

Segons la investigació científica, s'ha demostrat que el mètode de FIV augmenta lleugerament el risc que els nadons neixin prematurament o tinguin un pes baix al néixer.

La síndrome d'hiperestimulació ovàrica pot ocórrer en dones embarassades que reben tractament amb FSH per desencadenar el desenvolupament d'òvuls durant la fecundació in vitro.

Tractament de FIV a Turquia

Com que Turquia té molt èxit en el tractament de fecundació in vitro, molts turistes mèdics prefereixen rebre tractament en aquest país. A més, com que el tipus de canvi és alt aquí, els costos de tractament, menjar, begudes i allotjament són extremadament assequibles per als que vénen de l'estranger. Tractament de FIV a Turquia Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per obtenir molta més informació al respecte.

 

FIV

Deixa un comentari

Assessorament gratuït